تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.

مقالات دوره های ACCA کالج Sunway

دوره های ACCA کالج SUNWAY

معرفي برنامه هاي تخصصي حسابداري موسسه Sunway-TES در سال 1994 تاسيس شد كه با در نظر گرفتن برنامه هاي تخصصي حسابداري با كمك دانشگاه Sunway در رشته هاي: · Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) · Certified Accounting Technician (CAT) · Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) …

ادامه مطلب »