تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
ليست رشته و شهریه دانشگاه APU

ليست رشته و شهریه دانشگاه APU (پیش دانشگاهی، کاردانی و کارشناسی)

5/5 - (21 امتیاز)

مشاوره شریف با افتخار لیست رشته و شهریه دانشگاه APU رو برای متقاضیان تحصیل مقطع پیش دانشگاهی، کاردانی و کارشناسی در مالزی، ارائه می‌کند.

مشاوره شریف؛ ایجنت برتر دانشگاه APU مالزی می‌باشد.

میخوای تو انتخاب رشته کمکت کنیم؟

اینجا رو کلیک کن

ليست رشته و شهریه پیش دانشگاهی، کاردانی و کارشناسی دانشگاه APU

FOUNDATION & DIPLOMA

(پیش دانشگاهی، کاردانی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

1 سال

25,600

غیر مهندسی

Foundation in Non-Engineering Pathways

1 سال

26,200

مهندسی

Foundation in Engineering

2 سال

46,800

کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

Diploma in Information & Communication Technology

2 سال

46,800

کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش مهندسی نرم افزار

Diploma in Information & Communication Technology with a specialism in Software Engineering

2 سال

46,800

کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تخصص انفورماتیک داده

Diploma in Information & Communication Technology with a specialism in Data Informatics

2 سال

46,800

کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تخصص در فناوری تعاملی

Diploma in Information & Communication Technology with a specialism in Interactive Technology

2 سال

46,800

کاردانی تجارت با فناوری اطلاعات

Diploma in Business with Information Technology

2 سال

46,800

کاردانی مدیریت کسب و کار

Diploma in Business Administration

2 سال

46,800

کاردانی حسابداری

Diploma in Accounting

2 سال و نیم

46,800

کاردانی مهندسی برق و الکترونیک

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

2 سال

46,800

طراحی و رسانه کاردانی

Diploma in Design & Media

2 سال

46,800

کاردانی مطالعات بین المللی

Diploma in International Studies

16 ماه

18,400

گواهی مهارت های اداری (CAS)

Certificate in Administrative Skills (CAS)

16 ماه

18,400

گواهینامه فناوری اطلاعات و ارتباطات (CICT)

Certificate in Information & Communications Technology (CICT)

School of Computing and Technology& Games Development

(دانشکده محاسبات و فناوری و توسعه بازی ها)

(Computing & Technology Programmes)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات

BSc (Hons) in Information Technology

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های امنیت اطلاعات

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information Systems Security

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در محاسبات ابری

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Cloud Computing

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در شبکه رایانه

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در صنعت موبایل

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در اینترنت اشیاءIOT 

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Internet of Things (IOT)

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با گرایش تحول دیجیتال

BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Digital Transformation

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با گرایش فناوری مالی (فین تک)

BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology (FinTech)

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های اطلاعاتی کسب و کار

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Business Information Systems

3 سال

88,200

کارشناسی مهندسی نرم افزار

BSc (Hons) in Software Engineering

3 سال

88,200

کارشناسی علوم کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Science

3 سال

88,200

کارشناسی علوم کامپیوتر با تخصص در تجزیه و تحلیل داده ها

BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Data Analytics

3 سال

88,200

کارشناسی علوم کامپیوتر با تخصص در پزشکی قانونی دیجیتال

BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics

3 سال

88,200

کارشناسی علوم کامپیوتر (امنیت سایبری)

BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security)

3 سال

88,200

کارشناسی سیستم های هوشمند

BSc (Hons) in Intelligent Systems

(Creative Design & Multimedia Technology Programmes)

3 سال

88,200

کارشناسی در فن آوری های چند رسانه ای

BSc (Hons) in Multimedia Technology

3 سال

88,200

کارشناسی فناوری چند رسانه ای با تخصص در VR/AR

BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR

3 سال

88,200

کارشناسی در توسعه بازی کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Games Development

3 سال

88,200

کارشناسی جلوه های بصری

BA (Hons) in Visual Effects

3 سال

88,200

کارشناسی انیمیشن

BA (Hons) in Animation

School of Design, Advertising & Animation

(دانشکده طراحی، تبلیغات و انیمیشن)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

3 سال

88,200

کارشناسی هنر در طراحی صنعتی

Bachelor of Arts (Honours) in Industrial Design

3 سال

88,200

کارشناسی هنر در جلوه های بصری

Bachelor of Arts (Honours) in Visual Effects

3 سال

88,200

کارشناسی هنر در انیمیشن

Bachelor of Arts (Honours) in Animation

3 سال

88,200

کارشناسی هنر در تبلیغات دیجیتال

Bachelor of Arts (Honours) in Digital Advertising

6 هفته

برنامه توسعه پورتفولیو

Portfolio Development Programme

School of Business and Management, Marketing & Tourism

(دانشکده تجارت و مدیریت، بازاریابی و گردشگری)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

3 سال

88,200

کارشناسی مدیریت کسب و کار

BA (Hons) in Business Management

3 سال

88,200

کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در کسب و کار الکترونیکی

BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business

3 سال

88,200

کارشناسی مدیریت کسب و کار با تخصص در رهبری دیجیتال

BA (Hons) in Business Management with a specialism in Digital Leadership

3 سال

88,200

کارشناسی در مدیریت منابع انسانی

BA (Hons) in Human Resource Management

3 سال

88,200

کارشناسی در مدیریت کسب و کار بین المللی

BA (Hons) in International Business Management

3 سال

88,200

کارشناسی در مدیریت بازاریابی

BA (Hons) in Marketing Management

3 سال

88,200

کارشناسی مدیریت بازاریابی با تخصص دیجیتال مارکتینگ

BA (Hons) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing

3 سال

88,200

کارشناسی در مدیریت گردشگری

BA(Hons) in Tourism Management

School of Accounting, Banking, Finance and Actuarial

(دانشکده حسابداری، بانکداری، مالی و آماری)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

3 سال

88,200

کارشناسی در حسابداری و امور مالی

BA (Hons) in Accounting and Finance

3 سال

88,200

کارشناسی در حسابداری و امور مالی با کارشناسی حسابداری قانونی

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting

3 سال

88,200

کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در مالیات

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation

3 سال

88,200

کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در بازار فارکس و سرمایه گذاری

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments

3 سال

88,200

کارشناسی حسابداری و مالی با تخصص در حسابرسی داخلی

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Internal Audit

3 سال

88,200

کارشناسی در بانکداری و امور مالی

Bachelor in Banking and Finance (Hons)

3 سال

88,200

کارشناسی بانکداری و مالی با تخصص در فناوری مالی

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology

3 سال

88,200

کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در مدیریت ریسک سرمایه گذاری

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment Risk Management

3 سال

88,200

کارشناسی در مطالعات آماری

BSc (Hons) in Actuarial Studies

3 سال

88,200

کارشناسی مطالعات آماری با تخصص در تجزیه و تحلیل داده ها

Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies with a specialism in Data Analytics

3 سال

88,200

کارشناسی مطالعات آماری با تخصص در فناوری مالی

Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies with a specialism in Financial Technology

School of Engineering

(دانشکده فنی و مهندسی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

4 سال

117,900

مهندسی برق و الکترونیک

B. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering

4 سال

117,900

مهندسی مخابرات

B. Eng (Hons) in Telecommunication Engineering

4 سال

117,900

مهندسی مکاترونیک

B. Eng (Hons) in Mechatronic Engineering

4 سال

117,900

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

B. Eng (Hons) in Computer Engineering

4 سال

117,900

کارشناسی مهندسی نفت

B. Eng (Hons) in Petroleum Engineering

School of Media, International Relations & Psychology

(دانشکده رسانه، روابط بین الملل و روانشناسی)

طول دوره

شهریه کل تحصیل

رینگت (RM)

رشته

program

3 سال

88,200

کارشناسی مطالعات رسانه و ارتباطات

Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication Studies

3 سال

88,200

کارشناسی روابط بین المللی

BA (Hons) in International Relations

3 سال

88,200

کارشناسی روانشناسی

Bachelor of Science (Honours) in Psychology

اخذ پذیرش تضمینی دانشگاه APU مالزی با مشاوره شریف

مشاوره شریف; بزرگترین ارائه‌دهنده‌ی خدمات تخصصی به ایرانیان در زمینه اخذ اقامت و تحصیل در مالزی است.

مشاوره شریف راهنما و مجری شما در امور ثبت نام، اخذ ویزا، تهیه‌ی خوابگاه و شرکت در کلاس در کمترین زمان ممکن خواهد بود.
از جمله توانایی‌های منحصر به فرد مشاوره شریف می‌توان به این موارد اشاره کرد:
– جامع‌ترین و بزرگترین بانک اطلاعاتی دانشگاه‌ ها، آموزشگاه‌های زبان و مدارس بین‌المللی در مالزی‌‌
– استفاده از با تجربه‌ترین مشاوران با اطلاعات به‌روز
– شناخت بسیار دقیق از ساختار دانشگاه‌ های مالزی و تمامی دانشکده‌ های آن
– ارتباط مستقیم با دانشکده‌ ها، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ های مالزی

همین حالا تماس بگیرید۲۲۸۴0140 – ۰۲۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *