تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
آموزش انگلیسی پیش از دبستان

آموزش انگلیسی پیش از دبستان

5/5 - (1 امتیاز)

دوره ها و هزينه هاي موسسه زبان British Council

 

زبان آموزان مي توانند با توجه به دلايلي كه ترغيب به يادگيري زبان انگليسي شده اند دوره مورد نظر خود را از بين كلاسهاي موسسه British Council  انتخاب كرده و در دوره اي ثبت نام كند كه براي آنها و نياز آنها مفيد باشد. .

 

كلاسهاي آمادگي پيش از دبستان در كوالالامپور

 

كلاسهاي پيش دبستاني براي زبان آموزان 5 تا 6 ساله كه نياز به گسترش مهارت reading (خواندن) و يا writing (نوشتن) دارند مناسب است.

هدف از برگزاري اين كلاسها آماده سازي زبان آموزان براي ورود به مدرسه و تشويق آنها براي يادگيري بيشتر و مستقل تر است.

شروع كلاسها از اول ژانويه است. كلاسها به صورت هفتگي برگزار مي شود و تقريباً 2 سال طول مي كشد اما زبان آموزان مي توانند تا 10 هفته از شروع ترم به اين كلاسها بپيوندند.

هر زبان آموز به محض كسب دانشي مناسب به سطح بعدي مي رود.

 

(01) Junior B Non Reader

 هزينه كلاسها 

530رينگت

سطح

5 تا 6 ساله هايي كه نمي توانند بخوانند

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(02) Junior B Reader 

 هزينه كلاسها 

530رينگت

سطح

5 تا 6 ساله هايي كه نمي توانند بخوانند

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(03) Junior C Beginner  (Standard 1 and 2 )

 هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

Standard 1 and 2 Beginner

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(04) Junior C   (Standard 1 and 2 )

 هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

Standard 1 and 2

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(05) Junior D Elementry   (Standard 3 and 6 )

 هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

Elementry  

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(06) Junior E Pre –  intermediate   (Standard 3 and 6 )

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

Pre –  intermediate

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(07) Junior F intermediate   (Standard 3 and 6 )

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

Intermediate

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(08) Junior G upper – intermediate   (Standard 4 and 6 )

هزينه كلاسها 

630رينگت

سطح

upper – intermediate

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

ارزيابي

آزمون خاصي برگزار نمي شود تنها با فعاليت هاي كلاسي كه در طول دوره زبان آموز انجام مي دهد پيشرفت سنجيده مي شود.

 

كلاسهاي ابتدايي در كوالالامپور

كلاسهاي ابتدايي شامل آموزش مفاهيمي از موضوعات وسيع آموزشي مي باشد و با انجام فعاليتهاي مختلف كلاسي زبان آموزان فرزندان مهارت هاي زباني خود را افزايش مي دهند و به راحتي در فعاليتهاي اجتماعي شركت مي كنند.

در ابتدا و پيش از ملحق شدن به كلاس از تمامي زبان آموزان آزمون تعيين سطح مي گيرند.

 

(01) Junior C Beginner (استاندارد 1 – 2)

 هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

استاندارد 1 و 2 مبتدي

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(02) Junior C  (استاندارد 1 – 2)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

استاندارد 1 و 2

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(03) Junior D Elementry  (استاندارد 1 – 2)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

مقدماتي

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(04) Junior E Pre- intermediate  (استاندارد 6 – 3)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

مقدماتي

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(05) Junior F  intermediate  (استاندارد 6 – 3)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

مقدماتي

محل برگزاري كلاس ها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

كلاسهاي ابتدايي در پينانگ

اين كلاسها براي زبان آموزلني طراحي شده است كه دانش محدودي از انگليسي دارند و مي خواهند از طريق فعاليتهاي مختلف مهراتهاي زباني خود را افزايش دهند.

 

(01) starting out  براي استاندارد (1-3)

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 1، 2 و3

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(02) moving on  براي استاندارد (1-3)

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 1، 2 و3

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(03) flying high براي استاندارد (2-4)

 هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 2، 3 و 4

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(04) English progress براي استاندارد (6-4)

 هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 4، 5 و 6

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(05) English Enrichment  براي استاندارد (6-4)

 هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 4، 5 و 6

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(06) English Growth   براي استاندارد (6-4)

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 4، 5 و 6

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(07) English Success  براي استاندارد (6-4)

 هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 4، 5 و 6

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(08) English Dynamics  براي استاندارد (6-4)

 هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

استاندارد 4، 5 و 6

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

كلاسهاي secandary  و SPM در كوالالامپور

كلاسهاي كمكي  (secondary) براي كامل كردن موضوعات درسي مدرسه برنامه ريزي شده است تا زبان آموز با فراگيري بهتر گرامر و موضوعات جديد مهرات هاي زباني خود را افزايش دهد، دايره لغات خود را بالا برده و مطالب و موضوعات را بهتر درك كند.  

تمامي زبان آموزان در ابتدا و پيش از ملحق شدن به كلاس بايد در آزمون تعيين سطح شركت كنيد.

زبان آموزان با هدف بالا بردن مهارت و دانش انگليسي و كسب  اطمينان بيشتر براي شركت در فعاليتهاي وسيع گروهي در اين كلاس ها شركت مي كنند

شروع كلاسها از اول ژانويه است. كلاسها به صورت هفتگي برگزار مي شود و تقريباً 2 سال طول مي كشد اما زبان آموزان مي توانند تا 10 هفته از شروع ترم به اين كلاسها بپيوندند.

 

(01) secondary D Elementary  (فرم 1-3)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

مقدماتي متوسطه

محل تشكيل كلاسها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(02) Secondary E Intermediate  (فرم 1-3)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

متوسطه

محل تشكيل كلاسها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

 (03) Secondary F Upper-Intermediate  (فرم 1-3)

هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

متوسطه پيشرفته

محل تشكيل كلاسها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

(04) كلاسهاي آمادگي SPM

 هزينه كلاسها 

630 رينگت

سطح

SPM

محل تشكيل كلاسها

مركز كوالالامپور

زمان شروع كلاسها

آپريل، جولاي و اكتبر

 

كلاسهاي secandary  و SPM در پينانگ

هدف از اين كلاسها اين است كه زبان آموزان بتوانند به راحتي با ديگران ارتباط برقرار كرده و به راحتي صحبت كنند و يا بنويسند. اعتماد به نفس خود را افزايش داده و ترفيب به يادگيري ئ استفاده از انگليسي شوند و در دروس مدرسه نيز موفقتر باشد.

 

(01) فرم 1 – 3 مقدماتي

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

مقدماتي

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(02) فرم 1-3 مقدماتي متوسطه

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

مقدماتي متوسطه

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

  

(03) فرم 1-3 متوسطه

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

متوسطه

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(04) فرم 1-3 متوسطه پيشرفته

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

متوسطه پيشرفته

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(05) فرم 1-3 پيشرفته مقدماتي 

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

پيشرفته مقدماتي 

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(06) فرم 1-3 پيشرفته

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

پيشرفته

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(07) فرم 1-3 متوسطه پيشرفته

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

متوسطه پيشرفته

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

(08) كلاسهاي آمادگي SPM

هزينه كلاسها 

650 رينگت

سطح

مقدماتي

محل تشكيل كلاسها

مركز پينانگ

زمان شروع كلاسها

ژانويه، آپريل، جولاي و اكتبر

 

 

ارزيابي :

پيشرفت شما از طريق دو آزمون كلاسي و نگارش متون و نمره اي كه كسب مي كنيد ارزيابي مي شود ولي در نهايت استاد در مورد چگونگي پيشرفت شما نظر مي دهد. صحبت كردن و طرز اداي كلمات در جلسات درس توسط استاد ارزيابي مي شود و در جلسات مياني يك جلسه مشاوره خواهيد داشت، در اين جلسه به موارد پيشرفت شما در انگليسي اشاره مي شود و بر روي نقاط ضعف يا قوت خود متمركز مي شويد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *