تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
مدرسه بین المللی مهسا در مالزی

مدرسه بین المللی ماهسا (پیش دبستانی)

5/5 - (1 امتیاز)

 

مدرسه بین المللی mahsa در مالزی

معرفی

مقطع پیش دبستانی سنگ بنایی است که برای کودک گذاشته می شود. پیش دبستانی آغاز راه بلندی است به سوی تحصیلات علمی و عملی. در این سال های ابتداییِ تحصیل بسیار مهم است که در کودک علاقه، اگر نه عشق، به تحصیل و مدرسه ایجاد شود.

در همین مرحلۀ ابتدایی است که رشد تعاملات اجتماعی و معاشرت با افراد در ایشان تقویت می شود. ورود به مدرسه می تواند برای برخی یک گام بزرگ و برای برخی یک انتقال ساده محسوب شود. در MIS هدف ما فراهم آوردن محیطی پرورشی و مهیج است. ما اینجا از طریق برنامۀ ورودی پیش دبستانی، شکوفایی مهارت های عاطفی، اجتماعی و فیزیکی را در فرزند شما هدایت می کنیم. ورود به مدرسه دنیای جدیدی است که باید آن را کشف کرد و از آن لذت برد.

برنامه آموزشی جامع
(با رویکرد رشد کلی کودک)

چهار اصل
(برنامۀ « پیش از دبستان » در MIS از چهار اصل تشکیل می شود)

1-هر کودک، یک کودک منحصربه فرد است که پیوسته در حال یادگیری است و می تواند مقاوم، توانا، با اعتماد به نفس و خودباور باشد.
2-کودکان می آموزند که از طریق روابط مثبت، قوی و مستقل باشند.
3-کودکان در محیط های توانمند به خوبی یاد می گیرند و رشد می کنند، محیط هایی که در آن تجربیات ایشان پاسخ گوی نیازهای فردی است و رابطۀ میان مدرسه و خانه قوی است.
4-نوع و سرعت یادگیری در هر کودک متفاوت است. اساس کار ما در اینجا، پوشش امور تحصیلی و مراقبت از تمام کودکان در مقاطع پیش از دبستان می باشد.

برنامۀ « پیش از دبستان» از هفت حوزۀ آموزشی و رشد تشکیل می شود. این هفت حوزه دارای اهمیت و به یکدیگرمرتبط می باشند.

سه حوزه از این هفت مورد، اساسی هستند و به ویژه برای تحریک شوق و اشتیاق کودکان برای یادگیری و ایجاد ظرفیت یادگیری و پیشرفت در ایشان ضروری هستند.

این سه حوزه عبارتند از:

• ارتباطات و زبان؛
• رشد جسمی؛ 
• رشد شخصی ، اجتماعی و عاطفی.

ما همچنین باید کودکان را در چهار زمینۀ خاص حمایت کنیم تا از این طریق سه حوزۀ اول تقویت و اجرایی شوند. این زمینه ها عبارتند از:

  • سوادآموزی
  • کار با اعداد / ریاضی
  • درک جهان
  • هنر و طراحی
سن ورود
سنکلاسدورهمقطع
(4 – ½3)مهدکودکپیش از دبستانمهدکودک
(5 – 4)آمادگیپیش از دبستانمهدکودک

هزینۀ ثبت نام (غیرقابل استرداد) (قابل پرداخت در موقع دریافت پذیرش از مدرسۀ بین المللی مهسا) سپرده (قابل استرداد – بدون سود) سپرده باید در زمان پرداخت شهریه ترم اول (یا شهریه سالانه) پرداخت شود. مبلغ سپرده برابر با شهریه ترم برای همان سال ورود دانش آموز است. لطفاً به بخش «مبلغ شهریه» مراجعه نمایید. مبلغ شهریه بایستی به طور کامل پرداخت شود، و می توانید به صورت سالانه یا ترم به ترم پرداخت کنید (هر سال تحصیلی 3 ترم است). مبلغ شهریه باید قبل از یا در اولین روز آغاز ترم پرداخت گردد.

شهریه

هزینۀ درخواست پذیرش (غیرقابل استرداد)
(قابل پرداخت هنگام ارسال فرم کامل شدۀ درخواست پذیرش)

مهدکودک آمادگیپیش دبستانیMYR 500
هزینۀ ثبت نام (غیرقابل استرداد)
(قابل پرداخت در موقع دریافت پذیرش از مدرسۀ بین المللی ماهسا)
مهدکودک آمادگیپیش دبستانیMYR 1,000
سپرده (قابل استرداد – بدون سود)
سپرده باید در زمان پرداخت شهریه ترم اول (یا شهریه سالانه) پرداخت شود.
مبلغ سپرده برابر با شهریه ترم برای همان سال ورود دانش آموز است. لطفاً به بخش «مبلغ شهریه» مراجعه نمایید.
 
شهریه
مبلغ شهریه بایستی به طور کامل پرداخت شود، و می توانید به صورت سالانه یا ترم به ترم پرداخت کنید (هر سال تحصیلی 3 ترم است). مبلغ شهریه باید قبل از یا در اولین روز آغاز ترم پرداخت گردد.

مبلغ درج شده در جدول زیر بر اساس رینگت مالزی می باشد.

 سنشهریه هر ترمهزینه ابزار فناوریهزینه آزمایشگاهگردش ها و مسائل متفرقه
مهدکودک (4 – ½3)4,200صفرصفرصفر
آمادگی (5 – 4)4,300صفرصفرصفر

 

منبع: وب سایت مدرسه بین المللی ماهسا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *