تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی مدارس بین‌المللی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.
تحصیل در مدارس بین المللی مالزی

لیست شهريه در مدرسه سان وی مالزی- SunWay

مدرسه‌ی بین‌المللی سان‌وی، بهترین انتخاب برای فرزندانمان! تحصیل در یکی از بهترین مدارس بین‌المللی، رؤیایی است که ما آن را تحقق می‌بخشیم. با نگاهی به لیست شهریه و هزینه‌های مدرسه‌ی سان وی ، خودتان را برای تحصیل در تاپ‌ترین مدرسه‌ی بین‌المللی مالزی آماده کنید!

4.8/5 - (224 امتیاز)

مشاوره شریف نماینده انحصاری مدرسه بین‌المللی سان وی در ایران است.

هزینه‌ی‌های خوابگاه و اقامت مدرسه بین‌المللی Sunway سال 2022

هزینه‌ی‌های خوابگاه و اقامت مدرسه بین‌المللی سال 2021

 

ترم اول

ترم دوم

درخواست و هزینه‌‌ی دریافت خوابگاه (غیر قابل بازگشت و انتقال)

500 رينگت

ــــــــــــــــ

ودیعه (کلید، کارت، اجاره)

1500 رينگت

اجاره با تخفیف 40%

6000 رينگت

غذا (بجز یک‌شنبه‌ها و تعطیلات رسمی و

تعطیلات مدرسه)

3000 رينگت

شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان وی(کمپ کوالالامپور)

 – Sunway ( سال اول و دوم و سوم ) در سال 2023

سال ششم و هفتم و هشتم

ترم اول

ترم دوم

هزينه‌ی درخواست پذيرش

1500 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه‌ی ثبت‌نام

 

4,000  رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زمانی كه دانش‌آموزان در مدرسه بین‌المللی Sunway تحصيل می‌کنند، غير قابل برگشت می‌باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده می‌شود.

12,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلی

20.000 رينگت

20,000 رينگت

هزینه منابع

1500 رينگت

1500 رينگت

هزينه‌ی دانشجويان بین‌المللی

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بین‌المللی پرداخت می‌شود.

750 رينگت

750 رينگت

شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان وی(کمپ کوالالامپور)

 – Sunway ( سال چهارم و پنجم ) در سال 2023

سال ششم و هفتم و هشتم

ترم اول

ترم دوم

هزينه‌ی درخواست پذيرش

1500 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه‌ی ثبت‌نام

 

4,000  رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زمانی كه دانش‌آموزان در مدرسه بین‌المللی Sunway تحصيل می‌کنند، غير قابل برگشت می‌باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده می‌شود.

12,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلی

25.000 رينگت

25,000 رينگت

هزینه منابع

1500 رينگت

1500 رينگت

هزينه‌ی دانشجويان بین‌المللی

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بین‌المللی پرداخت می‌شود.

750 رينگت

750 رينگت

شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان وی – Sunway ( سال ششم و هفتم و هشتم ) در سال 2022

سال ششم و هفتم و هشتم

ترم اول

ترم دوم

هزينه‌ی درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه‌ی ثبت‌نام

 

4,000  رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زمانی كه دانش‌آموزان در مدرسه بین‌المللی Sunway تحصيل می‌کنند، غير قابل برگشت می‌باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده می‌شود.

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلی

22.000 رينگت

22,000 رينگت

هزينه‌ی دانشجويان بین‌المللی

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بین‌المللی پرداخت می‌شود.

750 رينگت

750 رينگت

 شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان وی

Sunway (سال نهم و دهم و یازدهم) در سال 2022

سال نهم و دهم و یازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه‌ی درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه‌ی ثبت‌نام

8,000 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زمانی كه دانش‌آموزان در مدرسه بين‌المللی Sunway تحصيل می‌کنند، غير قابل برگشت می‌باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده می‌شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلی

 

26,000 رينگت

 

26,000 رينگت

آزمون  آزمایشی انتاریو

400 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه‌ی دانشجويان بين‌المللی

اين هزينه‌ی تنها توسط دانش اموزان بین‌المللی پرداخت می‌شود.

750 رينگت

750 رينگت

  شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان وی(کمپ کوالالامپور)

– Sunway  دیپلم IB

International Baccalaureate Diploma

 در سال 2022

سال ششم و هفتم و هشتم

ترم اول

ترم دوم

هزينه‌ی درخواست پذيرش

1500 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه‌ی ثبت‌نام

 

4,000  رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زمانی كه دانش‌آموزان در مدرسه بین‌المللی Sunway تحصيل می‌کنند، غير قابل برگشت می‌باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده می‌شود.

12,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلی

20.000 رينگت

20,000 رينگت

هزینه منابع

2,500 رينگت

2,500 رينگت

هزينه‌ی دانشجويان بین‌المللی

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بین‌المللی پرداخت می‌شود.

750 رينگت

750 رينگت

  شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان‌وی (CIMP)
پیش‌دانشگاهی کانادایی سال دوازدهم در سال 2021

هزینه‌ی‌ها به رینگت می‌باشد

ترم اول

ترم دوم

مجموع 

هزینه‌ی ثبت‌نام

700 رينگت

ــــــــــــــــ

700 رینگت

ودیعه (قابل بازگشت بعد از اتمام تحصیل)

700 رينگت

ــــــــــــــــ

700 رینگت

هزینه‌ی دانشجویان بین‌المللی

900 رينگت

990 رينگت

1,890 رینگت

هزینه‌ی منابع دانش‌آموزی

1,200 رينگت

1,200 رينگت

2,400 رينگت

هزینه‌ی آزمون ارزیابی علمی

600 رينگت

ــــــــــــــــ

600 رینگت

هزینه‌ی آزمون ارزیابی داخلی

1,500 رينگت
(دو واحد)

3,000    رينگت
(چهار واحد)

4,500    رينگت

هزینه‌ی آموزش

9,700 رينگت
(دو واحد)

19,400    رينگت
(چهار واحد)

29,100 

 

   رينگت

مجموع هزینه‌ی‌ها

15,390 رينگت

24,590 رينگت

39,890 رينگت

لازم به ذکر است؛ هزینه‌ی‌ رزرو خوابگاه در حدود ۵۰۰ رینگت است و در زمان ثبت‌نام برای خوابگاه اخذ می‌گردد.
در صورتی که درخواست با موافقت به سرانجام برسد از هزینه‌ی اجاره کسر خواهد شد.
اگر فردی نیز موفق به اخذ مجوز استفاده از خوابگاه نشود به وی برگشت داده می‌شود.
گفتی است؛ در صورت لغو درخواست از سوی دانش‌آموزان به هیچ عنوان قابل برگشت نمی‌باشد.

طول مدت اقامت در خوابگاه برای هر ترم

ترم ژانویه: ژانویه تا ژوئن

ترم جولای: جولای تا دسامبر

برنامه‌های غذایی خوابگاه:

دوشنبه تا جمعه: صبحانه و شام

شنبه: صبحانه و ناهار

توجه: هزینه‌ی‌های خوابگاه شامل هزینه‌ی‌های لباس شویی؛ خانه‌داری، اینترنت و خدمات امنیت می‌باشد.

شرایط پرداخت شهریه و هزینه‌های مدرسه سان وی مالزی

۱- زمان واریز وجه شهریه مدرسه سان وی مالزی، به طور دقیق به دانش‌آموزان اعلام می‌شود و آنها موظف هستند در تاریخ مقرر وجه را پرداخت نمایند.

۲- تمامی وجوه باید به صورت رینگت مالزی پرداخت شود.

۳- هزینه‌ی‌ فرم درخواست و ثبت‌نام غیرقابل برگشت و واگذاری به غیر می‌باشد.

۴- فاکتور هزینه‌ی‌ هر ترم در همان ترم پرداخت می‌شود و تا پایان ترم و آغاز ترم جدید فرصت پرداخت می‌باشد.

۵- تمامی دانش‌آموزان موظف به خرید مایحتاج مدرسه شامل: لباس فرم و کتب مدرسه می‌باشند.
هزینه‌ی‌ این موارد نیز جزء هزینه‌ی‌های اعلام شده نمی‌باشد و دانش‌آموزان باید شخصا آن را پرداخت نمایند.

۶- دانش‌آموزان پیش از ثبت‌نام در مدرسه باید درخواست ویزای تحصیلی بدهند؛ هزینه‌ی صدور ویزای تحصیلی ۳۰۰ رینگت می‌باشد.

۷- تمامی هزینه‌های اعلام شده ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کند.

۸- تمامی هزینه‌ها باید در بانک‌های اعلام شده از طرف مدرسه بین‌المللی Sunway پرداخت گردد.

شرایط ثبت‌نام در مدرسه بین‌المللی سان وی

اگر برای تحصیل در مدرسه‌ی سان وی مالزی آماده‌اید؛ یا اینکه شرایط را برای تحصیل فرزندتان در سان وی ایده‌ال یافته‌اید، با ما تماس بگیرید.

مشاوره شریف نماینده‌ی انحصاری مدرسه‌ی سان وی در ایران است. ما شما را برای تحصیل در مدرسه‌ی بین‌المللی سان وی راهنمایی می‌کنیم. با تهیه‌ی مدارک مورد نیاز ثبت‌نام در مدرسه سان وی مالزی، با تکمیل مراحل ثبت‌نام و اخذ پذیرش در سان وی و همچنین اخذ ویزای تحصیلی همراه شما خواهیم بود.

مشاوره شریف پلی بسوی مدارس اینترنشنال در مالزی است. جهت اطلاعات بیشتر راجع به نحوه‌ی ثبت‌نام در مدرسه بین‌المللی سان‌وی تماس بگیرید.

همین حالا برای تماس کلیک کنید ۲۲۷۷۹۴۶۲ – ۰۲۱
T022221051239

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *