تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
دانشگاه UNITEN مالزی

ليست رشته كارشناسی دانشگاه UNITEN

Rate this post
 
Foundation
پيش‌دانشگاهی
طول دوره
شهریه‌ی كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
1 سال
13,000
پيش‌دانشگاهی الكترونيک و مهندسی الكترونيک
Foundation in Electrical and Electronic Engineering*
1سال
12945
پيش‌دانشگاهی مهندسي مكانيک
Foundation in Mechanical Engineering*
1 سال
12945
پيش‌دانشگاهي مهندسي برق و قدرت
Foundation in Electrical Power Engineering*
1 سال
12945
پيش‌دانشگاهی مهندسی عمران
Foundation in Civil Engineering*
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی علوم كامپيوتر
Foundation in Computer Science
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی آی تی
Foundation in Information Technology
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی مالی
Foundation in Accounting and Finance*
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی مطالعات تجاری
Foundation in Business Studies
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی حسابداری
Foundation in Accounting*
Bachelor
كارشناسی
طول دوره
شهریه‌ی كل تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
4 سال
55,235
مهندسی الكترونيک
Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (Hons)*
4 سال
55,235
مهندسی مكانيک
Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسی برق و قدرت
Bachelor of Electrical Power Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسی عمران
Bachelor of Civil Engineering (Hons)*
3 سال
44,000
مهندسی علوم كامپيوتر (سيستم و شبكه)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Systems and Networking)
3 سال
44,000
مهندسی علوم كامپيوتر (نرم افزار)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Software Engineering)
3 سال
40,000
مهندسي آي تي (طراحي و مالتي مديا)
Bachelor of Information Technology (Hons) (Graphics and Multimedia)
3 سال
40,000
مهندسی آی تی
Bachelor of Information Technology (Hons) (Information System)
4 سال
40,000
كارشناسی حسابداری
Bachelor of Accounting  (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسی
Bachelor of Finance (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسی مديريت منابع انسانی
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Human Resource Management*
3 سال
32,000
كارشناسی بازاريابی
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Marketing*
3 سال
32,000
كارشناسی كارآفرينی
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Entrepreneur Development*
3 سال
32,000
كارشناسی تجارت بین‌الملل
Bachelor of International Business (Honours)
2 سال
16,000
كارشناسی ارشد الکترونیک
Master of Electronics and Systems Engineering (MESE)
English
دوره‌های زبان
طول دوره
شهریه‌ی تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
3 تا ماه
هر ترم 3.300
برنامه‌های فشرده زبان
Intensive English Programme
 
رشته‌هایی که با علامت * مشخص شده‌اند برای ترم‌های October & November 2010 ارائه نمی‌شود.
 
هزینه‌ی ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی
 
دکترا:            4000 رینگت
کارشناسی:     4000 رینگت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *