تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.
دانشگاه UNITEN مالزی

ليست رشته كارشناسی دانشگاه UNITEN

Rate this post
 
Foundation
پيش‌دانشگاهی
طول دوره
شهریه‌ی كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
1 سال
13,000
پيش‌دانشگاهی الكترونيک و مهندسی الكترونيک
Foundation in Electrical and Electronic Engineering*
1سال
12945
پيش‌دانشگاهی مهندسي مكانيک
Foundation in Mechanical Engineering*
1 سال
12945
پيش‌دانشگاهي مهندسي برق و قدرت
Foundation in Electrical Power Engineering*
1 سال
12945
پيش‌دانشگاهی مهندسی عمران
Foundation in Civil Engineering*
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی علوم كامپيوتر
Foundation in Computer Science
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی آی تی
Foundation in Information Technology
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی مالی
Foundation in Accounting and Finance*
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی مطالعات تجاری
Foundation in Business Studies
1 سال
11,500
پيش‌دانشگاهی حسابداری
Foundation in Accounting*
Bachelor
كارشناسی
طول دوره
شهریه‌ی كل تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
4 سال
55,235
مهندسی الكترونيک
Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (Hons)*
4 سال
55,235
مهندسی مكانيک
Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسی برق و قدرت
Bachelor of Electrical Power Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسی عمران
Bachelor of Civil Engineering (Hons)*
3 سال
44,000
مهندسی علوم كامپيوتر (سيستم و شبكه)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Systems and Networking)
3 سال
44,000
مهندسی علوم كامپيوتر (نرم افزار)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Software Engineering)
3 سال
40,000
مهندسي آي تي (طراحي و مالتي مديا)
Bachelor of Information Technology (Hons) (Graphics and Multimedia)
3 سال
40,000
مهندسی آی تی
Bachelor of Information Technology (Hons) (Information System)
4 سال
40,000
كارشناسی حسابداری
Bachelor of Accounting  (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسی
Bachelor of Finance (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسی مديريت منابع انسانی
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Human Resource Management*
3 سال
32,000
كارشناسی بازاريابی
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Marketing*
3 سال
32,000
كارشناسی كارآفرينی
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Entrepreneur Development*
3 سال
32,000
كارشناسی تجارت بین‌الملل
Bachelor of International Business (Honours)
2 سال
16,000
كارشناسی ارشد الکترونیک
Master of Electronics and Systems Engineering (MESE)
English
دوره‌های زبان
طول دوره
شهریه‌ی تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
3 تا ماه
هر ترم 3.300
برنامه‌های فشرده زبان
Intensive English Programme
 
رشته‌هایی که با علامت * مشخص شده‌اند برای ترم‌های October & November 2010 ارائه نمی‌شود.
 
هزینه‌ی ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی
 
دکترا:            4000 رینگت
کارشناسی:     4000 رینگت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *