تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.

لیست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی

5/5 - (14 امتیاز)

جدول ليست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی (۲۰۲۲)

مشاوره شریف؛ با افتخار جدیدترین لیست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی (۲۰۲۲) را در جدول زیر ارائه می‌دهد.

 

مرکز مطالعات پیش دانشگاهی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

پیش دانشگاهی علوم

1

29800

پیش دانشگاهی تجارت

1

20800

دانشکده پزشکی، علوم زیستی و پرستاری

رشته

زمان تحصیل
(
سال)

هزینه کل
(
رینگیت)

دانشکده پزشکی

ارشد علوم پزشکی (آناتومی)

2

58100

ارشد علوم پزشکی

1.5

58100

ارشد بهداشت عمومی

1.5

58100

ارشد بهداشت عمومی (انلاین)

1.5

38600

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی

5

445,300

کاردانی پیراپزشکی

3

67400

دانشکده علوم بیومدیکال

 

 

کارشناسی علوم زیست پزشکی

4

118740

کارشناسی علوم زیست پزشکی  (انلاین)

4

80,640

کارشناسی بیوتکنولوژی

3

89950

کاردانی فناوری آزمایشگاهی پزشکی

3

67400

دانشکده پرستاری

 

 

دکترای پرستاری

3

90760

ارشد پرستاری

2

58100

کارشناسی پرستاری (بهداشت عمومی)

3

65800

کارشناسی پرستاری

4

118740

کارشناسی پرستاری  آنلاین

3

60,630

کاردانی پیشرفته مامایی

1

32800

کاردانی پیشرفته پرستاری کودکان

1

32800

کاردانی پرستاری

3

67400

گواهینامه پایه پرستاری

0.5

31800

گواهینامه پایه پرستاری مراقبت های ویژه

0.5

31800

گواهینامه پایه پرستاری سالمندان

0.5

31800

گواهینامه پایه پرستاری بعد از عمل

0.5

31800

دانشکده دندانپزشکی دانشجویان بین المللی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دکترای دندانپزشکی ترمیمی

3

332,150

ارشد دندانپزشکی دهان و صورت

1

123100

دکترای جراحی دندان

5

452600

کاردانی فناوری دندانپزشکی

3

65760

کاردانی دستیار جراحی دندان

3

65400

دانشکده داروسازی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دکتری داروسازی

3

87880

ارشد داروسازی

2

58100

کارشناسی داروسازی

4

198620

کارشناسی علوم فناوری داروسازی

3

89740

کاردانی داروسازی

3

67400

دانشکده آموزش و علوم بهداشتی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دانشکده فیزیوتراپی

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی

4

118740

کارشناسی فیزیوتراپی آنلاین

4

80,640

کاردانی فیزیوتراپی

3

67400

دانشکده بهداشت محیط

 

 

کارشناسی بهداشت و ایمنی محیط زیست

4

108740

کارشناسی بهداشت محیط –(آنلاین)

4

65,112

کاردانی بهداشت محیط

3

67400

کاردانی ایمنی و شغلی

3

67400

دانشکده تصویربرداری پزشکی

 

 

کارشناسی تصویربرداری پزشکی

4

108740

کارشناسی تصویربرداری پزشکی(آنلاین)

4

65,112

کاردانی تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی)

3

67400

دانشکده آموزشی

 

 

کاردانی آموزش کودکان

2.5

54,400

کاردانی آموزش

2.5

54,400

دانشکده فنی و مهندسی و محیط زیست

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دانشکده مهندسی

 

 

دکترای مهندسی

3

90760

ارشد مهندسی

2

58100

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

4

131,460

کارشناسی مهندسی مکانیک

4

141,460

کاردانی مهندسی برق و الکترونیک

2.5

59,400

کاردانی مهندسی مکانیک

2.5

59,400

دانشکده محیط ساخته شده

 

 

کارشناسی مهندسی عمران

4

141,460

کارشناسی فناوری معماری

3

106,870

کاردانی مهندسی عمران

2.5

59,400

کاردانی کمیت سنجی

2.5

59,400

دانشکده فناوری اطلاعات

 

 

کارشناسی فناوری اطلاعات

3

75970

کاردانی فناوری اطلاعات

2.5

54,400

دانشکده بازرگانی و حسابداری

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دانشکده کسب و کار

 

 

دکترای مدیریت

3

83900

دکترای مدیریت بازرگانی

3

93900

ارشد مدیریت بازرگانی

1

59180

ارشد مدیریت بازرگانی(آنلاین)

1

36,890

ارشد مدیریت بیمارستانی

1

59180

ارشد مدیریت بیمارستانی (آنلاین)

1

36,890

کارشناسی مدیریت بازرگانی

3

75970

کارشناسی مدیریت بازرگانی (آنلاین)

3

46950

کارشناسی مدیریت بیمارستان

3

74170

کاردانی مدیریت بازرگانی

2

46600

کاردانی مدیریت منابع انسانی

2.5

54,400

کاردانی بازاریابی

2.5

54,400

دانشکده حسابداری و مالی

 

 

کارشناسی حسابداری

3

75970

کارشناسی امور مالی اسلامی

3.5

78980

کاردانی حسابداری

2

46600

 
مرکز مدیریت هتلداری

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

کارشناسی مدیریت هتلداری

3

84620

کاردانی مدیریت هتلداری

2.5

55400

کاردانی مدیریت رستوران

2.5

55400

مرکز تحصیلات تکمیلی، پژوهش و نوآوری

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دکترا

3

96760

ارشد پژوهشی

2

58100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *