تماس فوری
پیام از طریق واتساپ
برنامه ها و هزینه های دانشگاه ماهسا مالزی

لیست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
5/5 - (14 امتیاز)

مشاوره شریف؛ با افتخار لیست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی که در دانشکده‌ها ارائه می‌شود را به شما معرفی می‌کند. 

میخوای از دانشگاه ماهسا پذیرش بگیری؟

اینجا رو کلیک کن

درباره رشته و شهریه‌ دانشگاه ماهسا 

برای آنهایی که قصد تحصیل در یک دانشگاه بین‌المللی را دارند، دو عامل بسیار مهم برای تصمیم‌گیری وجود دارد: انتخاب رشته و هزینه تحصیلی!

دانشگاه ماهسا مالزی با ارائه یک لیست جامع از رشته‌ها و توضیحات مفصل در مورد هزینه‌ها، به دانشجویان کمک می‌کند تا تصمیماتی بهتر و هوشمندانه‌تر بگیرند.

دانشگاه ماهسا مالزی، با رنج گسترده‌ای از رشته‌ها از پزشکی و پرستاری تا مهندسی و هنر دانشجویان را ترغیب می‌کند تا علاقه‌ها و اهداف خود را پیگیری کنند. اما انتخاب رشته تنها نیمی از معادله است. بررسی هزینه‌های تحصیلی نیز بخش مهمی از تصمیم‌گیری است.

هزینه‌های تحصیلی در دانشگاه ماهسا ممکن است نسبت به دیگر دانشگاه‌ها کمی بالاتر باشد، اما این هزینه‌ها با توجه به کیفیت برنامه‌های درسی، تجهیزات و فرصت‌های بین‌المللی که ارائه می‌دهد، قابل توجیه است. بنابراین، قبل از انتخاب رشته‌ی تحصیلی خود، مطمئن شوید که با لیست کامل رشته‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک آشنا شده‌اید. این اطلاعات قابلیت شما را برای انتخاب بهتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر افزایش می‌دهد.

معرفی رشته و هزینه‌ دانشگاه ماهسا در مقاطع مختلف

برنامه

طول دوره  تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

پیش دانشگاهی علوم

1 سال

18,000

پیش دانشگاهی تجارت

1 سال

16,000

برنامه‌ ها و هزینه‌ های دانشکده پزشکی، علوم زیستی و پرستاری ماهسا

دانشکده پزشکی

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

ارشد علوم پزشکی (آناتومی)

2 سال

41,000

ارشد علوم پزشکی

1.5 سال

 

41,000

ارشد بهداشت عمومی

1.5 سال

 

41,000

ارشد بهداشت عمومی (انلاین)

1.5 سال

 

30,000

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی

5 سال

435,300

کاردانی پیراپزشکی

3 سال

44,000

دانشکده علوم بیومدیکال

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل
(رینگیت)

کارشناسی علوم زیست پزشکی

4 سال

107,000

کارشناسی علوم زیست پزشکی  (انلاین)

4 سال

61,000

کارشناسی بیوتکنولوژی

3 سال

65,000

کاردانی فناوری آزمایشگاهی پزشکی

3 سال

44,000

دانشکده پرستاری

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

دکترای پرستاری

3 سال

55,000

ارشد پرستاری

2 سال

41,000

کارشناسی پرستاری (بهداشت عمومی)

3 سال

51,000

کارشناسی پرستاری

4 سال

75,000

کارشناسی پرستاری  آنلاین

3 سال

37,000

کاردانی پیشرفته مامایی

1 سال

31,000

کاردانی پیشرفته پرستاری کودکان

1 سال

31,000

کاردانی پرستاری

3 سال

44,000

گواهینامه پایه پرستاری

0.5 سال

13,000

گواهینامه پایه پرستاری مراقبت های ویژه

0.5 سال

13,000

گواهینامه پایه پرستاری سالمندان

0.5 سال

13,000

گواهینامه پایه پرستاری بعد از عمل

0.5 سال

13,000

برنامه‌ ها و هزینه‌ های دانشکده دندانپزشکی ماهسا

برنامه

طول دوره تحصیل 

هزینه کل
(رینگیت)

دکترای دندانپزشکی ترمیمی

3 سال

332,150

ارشد دندانپزشکی دهان و صورت

1 سال

123,100

دکترای جراحی دندان

5 سال

452,600

کاردانی فناوری دندانپزشکی

3 سال

65,760

کاردانی دستیار جراحی دندان

3 سال

65,400

برنامه ها و هزینه های دانشکده داروسازی ماهسا

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

دکتری داروسازی

3 سال

58,000

ارشد داروسازی

2 سال

41,000

کارشناسی داروسازی

4 سال

138,000

کارشناسی علوم فناوری داروسازی

3 سال

65,000

کاردانی داروسازی

3 سال

44,000

برنامه‌ ها و هزینه‌ های دانشکده آموزش و علوم بهداشتی ماهسا

دانشکده فیزیوتراپی

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

کارشناسی فیزیوتراپی

4 سال

107,000

کارشناسی فیزیوتراپی آنلاین

4 سال

61,000

کاردانی فیزیوتراپی

3 سال

44,000

دانشکده بهداشت محیط

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

کارشناسی بهداشت و ایمنی محیط زیست

4 سال

65,000

کارشناسی بهداشت محیط –(آنلاین)

4 سال

39,000

کاردانی بهداشت محیط

3 سال

44,000

کاردانی ایمنی و شغلی

3 سال

44,000

دانشکده تصویربرداری پزشکی

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

کارشناسی تصویربرداری پزشکی

4 سال

65,000

کارشناسی تصویربرداری پزشکی(آنلاین)

4 سال

39,000

کاردانی تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی)

3 سال

44,000

دانشکده آموزشی

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل
(رینگیت)

کاردانی آموزش کودکان

2.5 سال

34,000

کاردانی آموزش

2.5 سال

34,000

برنامه‌ ها و هزینه‌ های دانشکده فنی و مهندسی و معماری ماهسا

دانشکده مهندسی

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل
(رینگیت)

دکترای مهندسی

3 سال

55,000

ارشد مهندسی

2 سال

41,000

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

4 سال

91,000

کارشناسی مهندسی مکانیک

4 سال

91,000

کاردانی مهندسی برق و الکترونیک

2.5 سال

38,000

کاردانی مهندسی مکانیک

2.5 سال

38,000

دانشکده معماری

برنامه

طول دوره تحصیل 

هزینه کل
(رینگیت)

کارشناسی مهندسی عمران

4 سال

91,000

کارشناسی فناوری معماری

3 سال

69,000

کاردانی مهندسی عمران

2.5 سال

38,000

کاردانی کمیت سنجی

2.5 سال

38,000

دانشکده فناوری اطلاعات

برنامه

طول دوره تحصیل 
(رینگیت)

هزینه کل
(رینگیت)

کارشناسی فناوری اطلاعات

3 سال

61,000

کاردانی فناوری اطلاعات

2.5 سال

37,000

برنامه‌ ها و هزینه‌ های دانشکده بازرگانی و حسابداری ماهسا

دانشکده کسب و کار

برنامه

طول دوره تحصیل

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

دکترای مدیریت

3 سال

55,000

دکترای مدیریت بازرگانی

3 سال

65,000

ارشد مدیریت بازرگانی

1 سال

31,000

ارشد مدیریت بازرگانی(آنلاین)

1 سال

21,000

ارشد مدیریت بیمارستانی

1 سال

31,000

ارشد مدیریت بیمارستانی (آنلاین)

1 سال

21,000

کارشناسی مدیریت بازرگانی

3 سال

61,000

کارشناسی مدیریت بازرگانی (آنلاین)

3 سال

34,000

کارشناسی مدیریت بیمارستان

3 سال

61,000

کاردانی مدیریت بازرگانی

2 سال

32,000

کاردانی مدیریت منابع انسانی

2.5 سال

37,000

کاردانی بازاریابی

2.5

37,000

دانشکده حسابداری و مالی

برنامه

طول دوره تحصیل 

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

کارشناسی حسابداری

3 سال

61,000

کارشناسی امور مالی اسلامی

3-5 سال

61,000

کاردانی حسابداری

2 سال

32,000

 برنامه‌ ها و هزینه‌ های مرکز مدیریت هتلداری ماهسا

دانشکده هتلداری

برنامه

طول دوره تحصیل 

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

کارشناسی مدیریت هتلداری

3 سال

63,000

کاردانی مدیریت هتلداری

2.5 سال

38,000

کاردانی مدیریت رستوران

2.5 سال

38,000

برنامه‌ ها و هزینه‌ های مرکز تحصیلات تکمیلی، پژوهش و نوآوری ماهسا

 دانشکده پژوهس ونوآوری

برنامه

طول دوره تحصیل 

هزینه کل تحصیل
(رینگیت)

دکترای فلسفه توسط پژوهش

3 سال

55,000

کارشناسی ارشد علوم توسط پژوهش

2 سال

41,000

تحصیل دانشگاه ماهسا در مالزی با مشاوره شریف 

مشاوره شریف ایجنت برتر دانشگاه ماهسا در مالزی است. برای تحصیل و اقامت در مالزی روی خدمات مشاوره شریف حساب باز کنید. خدمات ما برای تحصیل در دانشگاه ماهسا از این قرار است:

 • اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه ماهسا مالزی
 • مشاوره و پیگیری برای ثبت‌نام
 • ترجمه مدارک و تأییدیه‌های وزارت علوم 
 • ایجاد حساب کاربری برای متقاضی در دانشگاه ماهسا مالزی
 • پیگیری جلسات ارزشیابی در دانشکده
 • دریافت ویزای سوشال از سفارت مالزی در تهران
 • ترانسفر فرودگاهی
 • تحویل سیم کارت 
 • راهنمایی داوطلب جهت اسکان؛ اجاره آپارتمان و یا خوابگاه
 • راهنمایی برای انتقال پول به صرافی‌های معتبر
 • راهنمایی برای تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی 
  همین حالا تماس بگیرید۲۲۸۴۰۱۴۰ – ۰۲۱

منبع:

https://mahsa.edu.my/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *